مرور رده

تعمیر پکیج ری اصفهان

روش تنظیم فشار آب دستگاه پکیج

اگر دستگاه پکیج شما ارور کمبود فشار اب می دهد عجله نکنید، ابتدا کل متن این صفحه را تا پایان صفحه مطالعه کنید سپس اقدام نمائید، شیر های رادیاتورها باز باشد، سپس کافیست شیر پرکن زیر دستگاه که به کف پکیج چسبیده را باز کنید و منتظر بمانید تا…