مرور برچسب

خدمات پکیج ایران رادیاتور

رفع مشکل چراغ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ایران رادیاتور اصفهان

اگر پکیج شما ارور ۴۰۶۰۸۰ می زند ابتدا دریچه تامین هوای پکیج را باز کنید برای اینکار باید روبروی پکیج بایستید و روی پکیج کنار خروجی دودکش دریچه تامین هوا را باز کنید البته تذکر اکید می دهیم اگر پکیج در ارتفاع نصب شده مواظب باشید خدای نکرده…