آرشیو ماهانه

مهر ۱۳۹۸

تغییر حالت تابستان زمستان لورچ

برای تغییر حالت تابستان زمستان پکیج لورچ باید ولوم را بچرخانید تا علامت خورشید چشمک بزند سپس ولوم را فشار دهید تا علامت برف ظاهر شود.علامت خورشید: تابستانعلامت برف: زمستانالبته باید قبل از این اقدام شیرهای رفت برگشت زیر…