آرشیو ماهانه

اردیبهشت ۱۳۹۸

توصیه هایی در مورد خطرات، ایمنی، نگهداری و سرویس

خواهشمندیم این هشدار را جدی بگیرید: پکیج بدون فن = قاتل خاموش حقیقتی که بسیاری آنرا نادیده می گیرند!وی به تکنسین‌ها و تعمیر کاران پکیج پیشنهاد نمود: قبل از تعمیر به شرایط محل نصب، نوع دودکش و تامین هوا، شلنگ گاز و…